Szkolenie online „Zarządzanie siecią franczyzową”

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorstw, w których już istnieje system franczyzowy. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie potrzebne zagadnienia, które są pomocne w zarządzaniu systemem franczyzowym. Głównym celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi ułatwiających weryfikowanie na jakim poziomie efektywności system funkcjonuje i co zrobić, aby zwiększyć skuteczność podejmowanych działań. Na szkoleniu dowiesz się jak rozwijać sieć franczyzową bezpiecznie i długofalowo.

Cel szkolenia:

 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy praktycznej na temat kluczowych czynników determinujących rozwój sieci franczyzowej, agencyjnej, dystrybucyjnej lub partnerskiej decydujących o sukcesie bądź porażce na rynku.
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi pozwalających na efektywne budowanie i kierowanie siecią placówek.
 • Zapoznanie się z metodami pozyskiwania i weryfikowania franczyzobiorców w dopasowaniu do indywidualnej specyfiki sieci franczyzowej.
 • Uświadomienie znaczenia procesu wdrażania i szkoleń dla prawidłowego funkcjonowania sieci franczyzowej.
 • Uświadomienie uczestnikom jak ważne jest monitorowanie efektywności funkcjonowania sieci franczyzowej.

Szczegółowa tematyka szkolenia:

 • Wybór strategii rozwoju sieci franczyzowej a sposoby pozyskiwania franczyzobiorców.
 • Zaplanowanie procesu rekrutacji w zależności od etapów rozwoju sieci franczyzowej.
 • Jak ustrzec się podstawowych błędów, jakie są popełniane przez franczyzodawców w procesie rekrutacji franczyzobiorców.
 • Budowa działu rozwoju sieci franczyzowej / Zarządzanie siecią franczyzową.
 • Podstawowe dokumenty służące do skutecznego zarządzania siecią franczyzową.
 • Tworzenie planu rozwoju sieci.
 • Tworzenie planu rozwoju pojedynczej placówki franczyzowej.
 • Narzędzia utrzymywania skutecznych relacji z franczyzobiorcami w celu zapewnienia lojalności i metody ich wprowadzania.
 • Zarządzanie dokumentacją oferty franczyzowej.
 • Zarządzanie zmianą w ofercie franczyzowej.

Kup dostęp do szkolenia - 500 zł + VAT

Wykup 30-dniowy dostęp do szkolenia "Zarządzanie siecią franczyzową". Informacje mają format prezentacji oraz materiałów video. By dokonać płatności, wpisz swój adres e-mail.
/
Odblokuj