Szkolenie online „Zarządzanie siecią franczyzową”

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorstw, w których już istnieje system franczyzowy. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie potrzebne zagadnienia, które są pomocne w zarządzaniu systemem franczyzowym. Głównym celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi ułatwiających weryfikowanie na jakim poziomie efektywności system funkcjonuje i co zrobić, aby zwiększyć skuteczność podejmowanych działań. Na szkoleniu dowiesz się jak rozwijać sieć franczyzową bezpiecznie i długofalowo.

Cel szkolenia:

 • uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy praktycznej na temat kluczowych czynników determinujących rozwój sieci franczyzowej, agencyjnej, dystrybucyjnej lub partnerskiej
 • decydujących o sukcesie bądź porażce systemu na rynku;
 • nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi pozwalających na efektywne budowanie i kierowanie siecią;
 • zapoznanie się z metodami pozyskiwania i weryfikowania franczyzobiorców w dopasowaniu do indywidualnej specyfiki systemu franczyzowego;
 • uświadomienie znaczenia procesu wdrażania i szkoleń dla prawidłowego funkcjonowania sieci franczyzowej;
 • uświadomienie uczestnikom jak ważne jest monitorowanie efektywności funkcjonowania sieci franczyzowej.

Szczegółowa tematyka szkolenia:

 • Wybór strategii rozwoju systemu franczyzowego, a sposoby pozyskiwania franczyzobiorców.
 • Zaplanowanie procesu rekrutacji w zależności od etapów rozwoju systemu franczyzowego
 • Jak ustrzec się podstawowych błędów, jakie są popełniane przez franczyzodawców w procesie rekrutacji franczyzobiorców.
 • Budowa działu rozwoju sieci franczyzowej / Zarządzanie siecią franczyzową
 • Podstawowe dokumenty służące do skutecznego zarządzania siecią franczyzową
 • Tworzenie planu rozwoju sieci
 • Tworzenie planu rozwoju pojedynczej placówki franczyzowej
 • Narzędzia utrzymywania skutecznych relacji z franczyzobiorcami w celu zapewnienia lojalności i metody ich wprowadzania.
 • Zarządzanie dokumentacją systemu franczyzowego.
 • Zarządzanie zmianą w ofercie franczyzowej systemu.
 • Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia

Kup dostęp do szkolenia - 500 zł + VAT

Wykup 30-dniowy dostęp do szkolenia "Zarządzanie siecią franczyzową". Informacje mają format prezentacji oraz materiałów video. By dokonać płatności, wpisz swój adres e-mail.
/
Odblokuj