Szkolenie online „Rozwój firmy poprzez franczyzę”

Twoja firma planuje budowę systemu franczyzowego? Dowiedz się, jak zrobić to najlepiej – skorzystaj z naszej oferty edukacyjnej i weź udział w szkoleniu “Rozwój firmy poprzez franczyzę”.

Cel szkolenia:

 • Uświadomienie przedstawicielom firm, zamierzających przystąpić do budowy sieci franczyzowej (agencyjnej, dystrybucyjnej) specyfiki warunków prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o sprzedaż licencji.
 • Omówienie kolejnych etapów i zakresu prac związanych z tworzeniem oferty franczyzy.
 • Przedstawienie szans i zagrożeń dla firmy decydującej się na rozwój poprzez utworzenie sieci oraz omówienie najczęściej występujących problemów we współpracy między franczyzodawcą i franczyzobiorcami.

Szczegółowa tematyka szkolenia:

 • przegląd rynku franczyzowego w Polsce
 • co to jest franczyza i czym się różni od innych form prowadzenia biznesu
 • jakie warunki musi spełniać firma decydująca się na utworzenie systemu franczyzowego
 • szanse i zagrożenia dla firmy decydującej się na rozwój poprzez sprzedaż franczyzy
 • opracowanie koncepcji biznesowej systemu franczyzowego
 • zawartość pakietu franczyzowego (umowa franczyzy, podręcznik operacyjny, model biznesowy)
 • prawa i obowiązki stron umowy franczyzy
 • praktyczne aspekty współpracy w ramach umów franczyzy
 • zawartość podręcznika operacyjnego
 • placówki pilotażowe i ich znaczenie dla budowy systemu franczyzowego
 • model biznesowy firmy franczyzodawcy i placówki franczyzobiorcy
 • jakie warunki musi spełniać kandydat na franczyzobiorcę (profil kandydata) i metody rekrutacji
 • marketing systemu franczyzowego (metody sprzedaży licencji franczyzowej)
 • najczęstsze przypadki nieporozumień we współpracy we franczyzie i ich przyczyny

 

Kup dostęp do szkolenia - 500 zł + VAT

Wykup 30-dniowy dostęp do szkolenia "Rozwój firmy poprzez franczyzę". Informacje mają format prezentacji oraz materiałów video. By dokonać płatności, wpisz swój adres e-mail.
/
Odblokuj