Szkolenie online „Franczyza – sposób na własny biznes”

Szkolenie jest adresowane do osób indywidualnych, które chcą rozpocząć działalność we franczyzie.

Cel szkolenia:

  • Uświadomienie kandydatom na franczyzobiorców warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ramach franczyzy,
  • Przedstawienie mocnych i słabych stron współpracy w oparciu o licencję franczyzową.

Szczegółowa tematyka szkolenia

  • co to jest franczyza i czym się różni od innych form prowadzenia biznesu;
  • rynek systemów sieciowych w Polsce, w tym systemów franczyzowych
  • praktyczne aspekty współpracy we franczyzie
  • prawa i obowiązki stron umowy franczyzy
  • korzyści z działania w ramach sieci franczyzowej
  • dlaczego warto korzystać z podręcznika operacyjnego franczyzodawcy
  • najczęstsze przyczyny nieporozumień we współpracy w ramach franczyzy

 

Kup dostęp do szkolenia - 400 zł + VAT

Wykup 30-dniowy dostęp do szkolenia "Franczyza - sposób na własny biznes". Informacje mają format prezentacji oraz materiałów video. By dokonać płatności, wpisz swój adres e-mail.
/
Odblokuj