Franczyza & Biznes Prenumerata CYFROWA

30.00

Warunki prenumeraty:

Prenumerata magazynu (dwumiesięcznika) Franczyza & Biznes jest realizowana od następnego wydania dostępnego w sprzedaży po otrzymaniu przez Akademią Rozwoju Systemów Sieciowych Sp. z o.o. (wydawcę) wpłaty na podstawie zamówienia, złożonego za pośrednictwem poniższego formularza lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@arss.com.pl.

Akceptujemy wpłaty przelewem bankowym na konto:

Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych

ul. Wojciecha Korfantego 58

01-496 Warszawa

mBank
35 1140 2004 0000 3202 7646 7774

Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty, w dowolnym momencie jej trwania. Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych Sp. z o.o. zwraca część wpłaty za niewykorzystaną prenumeratę w terminie 14 dni od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.
Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia i braki w dostawach, które wynikają z winy dostawców i są spowodowane czynnikami od niej niezależnymi.
Wszystkich klientów informujemy o zbliżającym się terminie wygaśnięcia prenumeraty.
Gwarantujemy niezmienność cen przez cały czas trwania prenumeraty.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń lub napisz!

Marta Krawczyk

mkrawczyk@arss.com.pl

604 779 709

Kategoria: